Site Logo

نرم افزار يکپارچه صنعتی

سیستم یکپارچه صنعتی به گروهی از نرم افزارهای کاربردی در صنعت اطلاق میشود که مهمترین هدف آنها، تجمیع اطلاعات به صورت متمرکز به منظور بهره برداری و پردازش و آنالیز این داده ها در جهت برنامه ریزی برای ارتقا و توسعه سازمان باشد.

در حال حاضر ما این محصولات را به صورت سفارشی سازی شده برای مشتریانمان ارائه میکنیم. با این حال در اینجا جهت آشنایی شما به معرفی زیرسیستمهای مرتبط با این مجموعه نرم افزاری پرداخته ایم.

پياده‌سازی سامانه يکپارچه در يک مجموعه صنعتی مستلزم انجام يک دوره کار کارشناسی و تطبيق سيستم با نيازهای آن است. به همين دليل اين گروه از محصولات در قالب يک پروژه تعريف شده و ارائه می‌شوند.