Site Logo
تصویر محصول

نرم افزار انبارداری

Inventory Management
  • دارای شناسنامه اصالت
  • ضمانت عملکرد
  • پشتیبانی مستمر
  • تحویل در اسرع وقت

این نرم افزار جهت ثبت اطلاعات ورود و خروج کالای یک یا چند انبار متعلق به یک واحد تولیدی به کار می رود.