Site Logo

رنگ سال ۱۴۰۲ (سرخابی ویوا)

  •  شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱

امسال موسسه پنتون اين رنگ را انتخاب کرده و آن را سایه قدرتمندی می نامد که باعث نوآوری می شود و بر پایه داستانی که برای آن روایت شده ممکن است درست باشد.

چگونه از این دو رنگ در یک نرم افزار طراحی استفاده کنیم؟

برای استفاده از این رنگ در هر یک از نرم افزارهای طراحی باید با استفاده از ابزار رنگسازی داخل آن، این کد را وارد کنید:

RGB 190, 52, 85
HEX #be3455